Välkommen till en grundkurs i universell utformning! Kursen består av tre delar:

Kursinnehåll

En grupp med människor

Del 1: Vad innebär universell utformning

Den första delen är tänkt som en första introduktion, där vi berättar om universell utformning som ett sätt att skapa större mångfald i de produkter, tjänster och miljöer vi använder i vardagen.

Framsidan av Funktionsrättskonventionen på svenska

Del 2: Vilka är rättigheterna och målen?

I den andra delen tittar vi närmare på universell utformning utifrån mänskliga rättigheter och framförallt med utgångspunkt i funktionsrättsperspektivet.

Bilden visar en person som sitter hemma i sin lägenhet och samtalar med en gäst. De verkar trivas i miljön

Del 3: Hur ska du göra?

I den avslutande delen fokuserar vi på universell utformning som en process och ett konkret arbetssätt. 

Du kan följa den tänkta ordningen i kursen, men du kan också hoppa mellan olika avsnitt i den ordning som passar dig bäst. 

I slutet av varje avsnitt finns ett par övningsfrågor att svara på. Du kan välja att svara på dem eller gå vidare till nästa avsnitt utan att svara. Du svarar på frågorna helt anonymt och får automatisk återkoppling. Inga personuppgifter hämtas in via den här webbutbildningen.

Om du vill ha större typsnitt, understrukna länkar eller tydligare kontrast kan du välja det genom att klicka på tillgänglighetssymbolen längst uppe till höger på sidan (en blåvit knapp som föreställer en figur).

Har du synpunkter eller tankar kring hur vi kan göra utbildningen bättre?
Skicka gärna in dina kommentarer till oss via formuläret i slutet av varje del i utbildningen! (Kommentarerna kommer inte att bli synliga på sidan).

Webbutbildningen har tagits fram av Funktionsrätt Sveriges projekt Rätt från början i samverkan med Certec vid Lunds tekniska högskola och med stöd av Arvsfonden.

Skip to content