Vad innebär universell utformning?
Del 1 80%

Del 1

4. Sätter användaren i centrum

 

Filmen i spelaren här ovan kommer från designbyrån IDEO och beskriver en designprocess med användaren i centrum. Varför är det eftersträvansvärt? Det försöker vi berätta i det här avsnittet.
Klicka på CC-symbolen längst ned till höger i videon för att få textningen på svenska.

I videon ovan beskrivs en designprocess som sätter användaren i centrum.

Om du redan från början förstår och tänker in behoven hos användarna kan du att skapa innovativa lösningar som användarna tar till sig och kan använda. Därför är det viktigt att arbeta aktivt med att ta in kunskaper och erfarenheter från olika användargrupper redan tidigt i processen. 

En process med användaren i centrum kan beskrivas som en cirkel där utvecklingen startar med att ta reda på vilka som ska kunna använda den nya produkten, tjänsten eller miljön och vilka behov de olika användarna har. Sedan produceras designlösningar som sedan testas och utvärderas tillsammans med användare.

En designprocess i fyra steg

Designprocess med användaren i centrum

Designprocess med användaren i centrum (beskrivs också i bilden ovan):

1) Identifiera de möjliga användarna och användningssammanhanget 

2) Analysera, förstå och beskriv användarnas behov

3) Producera designlösningar för att uppfylla användarnas krav

4) Utvärdera designlösningar 

Källa: Europastandarden SS-EN 17161, Bilaga C

Övningsfrågor

1. Hur ser designprocessen ut?I början av designprocessen tar du reda på

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/1E046yuK1C

Webbresurser

Användarcentrerat arbetssätt
Här beskrivs ett användarcentrerat arbetssätt för tjänstedesign på webbplatsen Webbriktlinjer.se.

Skip to content