Vad innebär universell utformning?
Del 1 40%

Del 1

2. Nya saker ska kunna användas av alla

I videon ovan berättar PeO Hedvall från Certec vid Lunds tekniska högskola om de sju principerna för universell utformning och hur de kan användas som en startpunkt för att diskutera universell utformning.

Alla ska kunna använda det som utformas

I filmen beskriver PeO Hedvall universell utformning som ett övergripande tänkesätt. En av utgångspunkterna är att de saker, tjänster eller miljöer som skapas ska kunna användas av alla. Men det räcker inte med det. Alla ska också ha jämlika möjligheter att använda något. 

Det är inte jämlika villkor om en rullstolsanvändare behöver åka flera meter extra för att komma in genom en undanskymd dörr, medan andra kan gå in direkt genom en storstilad entré. Men så ser det exempelvis ut vid ingången till Uppsala Konstmuseum. 

Fundera gärna på hur en mer jämlik lösning kan se ut!

En rullstolsramp leder besökaren till en liten dörr långt bort från huvudentrén vid Uppsala konstmuseum

Flexibilitet för att passa olika användare

På 1990-talet tog den amerikanske arkitekten Ronald Mace fram sju principer för universell utformning. 

De här principerna tar fasta på att den universellt utformade produkten eller tjänsten ska vara användbar för personer med varierande förmågor, men produkten eller tjänsten behöver även vara flexibel, så att den kan användas på de sätt som olika människor föredrar eller behöver. 

Om du till exempel har svårt att läsa kanske du behöver kunna lyssna på en bok istället för att läsa den. Du som läser boken behöver kanske förstora texten eller byta textsnitt för att kunna läsa ordentligt. Då behöver du kunna läsa boken på en mobiltelefon eller läsplatta i elektroniskt format.

Några andra krav på den universellt utformade produkten eller tjänsten är att den ska vara enkel och intuitiv och att det inte får vara farligt att göra misstag vid användningen. Dessutom ska den vara utformad så att den kräver låg fysisk ansträngning och är åtkomlig för alla användare.  

Övningsfrågor

1. Vad krävs av produkten eller tjänsten?En produkt eller tjänst ska kunna användas av människor med olika behov. Men då behöver den vara …
2. Det ska också vara

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/M81L7tsZKx

Webbresurser

Certec om de sju principerna som startpunkt
Här presenteras de sju principerna med några länkar.

Ny toalett ger ökad självständighet
Funktionsrättsorganisationen DHR har varit med och testat en ny, vändbar toalett som kan underlätta vardagen för personer med rörelsenedsättning. Fundera gärna vidare: Hur kan den vändbara toaletten vara ett exempel på universell utformning?

Skip to content