Vad innebär universell utformning?
Del 1 60%

Del 1

3. Utgå från mångfalden

Videon ovan ger en kortare introduktion till inkluderande design. Om du vill ha undertexter på svenska går du till inställningar längst ner till höger i bild och väljer undertexter -> Översätt automatiskt. Där kan du välja Svenska.

Inkluderande design

I den ovanstående videon introducerar den amerikanska forskaren Kat Holmes tankarna bakom inkluderande design – ett begrepp som har används med ungefär samma betydelse som universell utformning. Kat holmes berättar om utgångspunkterna för hennes sätt att arbeta med inkluderande design:

  • Det handlar för det första om att vara medveten om att människor stängs ute från samhället om vi bara designar för en tänkt “normalanvändare”, eller om vi bara utgår från hur vi själva fungerar när vi utvecklar produkter och tjänster för andra människor.

  • Det gäller också att inse att vi har mycket att lära av den stora variationen i hur olika människor använder sig av det som de möter i vardagen. Vi människor är experter på att utveckla förmågor som är anpassade efter vårt sätt att fungera.

  • Hennes tredje princip är att “skapa en lösning för en person och se till att den fungerar för många människor”. Då handlar det om att arbeta med att lösa problem för någon som har erfarenhet av att lämnas utanför.

Inte bara "normalanvändare"

Bilden visar en normalfördelningskurva. De flesta människorna utgör en puckel i mitten och vid sidan av finns få människor, men med varierande behov.Bilden visar en normalfördelningskurva, där behoven hos de flesta människorna liknar varandra och utgör en kulle i mitten.

Ofta är det de så kallade “normalanvändarnas” behov som designers och utvecklare utgår ifrån. På de sluttande sidorna av kullen finns människor med speciella behov och sätt att fungera. De är färre till antalet, men deras behov är mer varierande och deras erfarenheter bär ofta på möjligheter till mer inkluderande lösningar.

Inkluderande design och universell utformning handlar om att även ta hänsyn till användarna “i marginalen” och deras erfarenheter för att ta fram produkter, tjänster och miljöer som fler människor kan använda.

Illustration: PeO Hedvall

Övningsfrågor

Universell utformning och inkluderande design…
Ett sätt att arbeta med inkluderande design är att

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/Bhf2QQ3duW

Webbresurser

AI som inte diskriminerar
Läs om vilka faror och möjligheter som finns i utformningen av digitala produkter och tjänster som använder artificiell intelligens. Vilka riskerar att lämnas utanför – och varför?

De tre dimensionerna för inkluderande design
Här berättar den kanadensiska forskaren Jutta Treviranus om tre dimensioner för inkluderande design (på engelska).

Skip to content