Vad innebär universell utformning?
Del 1 20%

Del 1

1. Design för mångfald

I filmen ovan förklaras hur universell utformning kan bidra till ett mer tillgängligt samhälle för alla i samhället. Filmen kommer från Myndigheten för delaktighet, MFD. 

Att designa för inkludering och mångfald

Filmen ovan berättar om olika situationer som många av oss möter i vardagen. Du går till en biljettautomat, men det är svårt att läsa och förstå informationen. Första dagen i skolan pratar rektorn om något viktigt, men rektorn använder inte mikrofon så du har svårt att uppfatta vad som sägs.

Har du funderat på vad det är som behövs för att du ska känna dig välkommen på en viss plats eller förstå hur du ska göra när du ska använda ett Bank-ID, en biljettautomat, en ansökningsblankett eller någon annan tjänst i samhället?

Universell utformning kan lite förenklat beskrivas som ett sätt att utgå från våra olikheter och unika erfarenheter när vi designar produkter, tjänster och miljöer. 

Universell utformning handlar om att ta hänsyn till den mänskliga mångfalden när vi tar fram nya saker och tjänster i samhället.

Om vi utgår från våra olikheter och olika behov när samhället planeras kan vi utveckla produkter, tjänster och miljöer som redan från början fungerar för så många som möjligt.

Målet är att planera och skapa ett samhälle som välkomnar alla människor. 

Det kommer alltid att finnas vissa användare som behöver en speciell lösning för att kunna använda en sak eller en tjänst, men med universell utformning kan de vanligaste lösningarna fungera för de flesta användarna. Då blir samhället mer jämlikt och inkluderande.

Ett exempel: Lättöppnade förpackningar

Tre kvinnor sitter och arbetar vid ett avlångt bord. På bordet står ett stort antal livsmedelsförpackningar av olika slag.
Foto: Reumatikerförbundet

Om det krävs flera minuter för de flesta att öppna en syltburk är det lätt att förstå att många har stora problem att klara uppgiften utan hjälp. Men när vi möter problem i vardagen uppstår också nya idéer som kan göra fler människor delaktiga. 

Ett bra exempel på det är utvecklingsprojekt där Reumatikerförbundet och en del av deras medlemmar varit med och testat lättöppnade burkar och förpackningar, som idag finns i nästan alla livsmedelsbutiker.

De lättöppnade burkarna och förpackningarna är nödvändiga för personer med svag handstyrka – men de uppskattas och används av nästan alla!

Övningsfrågor

1. Universell utformning - vad handlar det om?
2. Vilka berörs av universell utformning?

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/dC4zp36XaK

Webbresurser

Om universell utformning
Här är en kortare introduktion till universell utformning från Myndigheten för delaktighet, MFD.

Lättöppnat och lätthanterligt
Här kan du läsa mer om Reumatikerförbundets arbete för att skapa och testa lättöppnade förpackningar.

Skip to content