Skapa tillsammans med användarna

Så här kan du göra!
Del 3 20%

Del 3

1. Skapa tillsammans med användarna

Användarna kan tillföra unika kunskaper

I videoklippet ovan ger designprofessor Bo Westerlund ett konkret exempel på hur användare kan tillföra avgörande och helt unika kunskaper ifall deras erfarenheter uppmärksammas i designprocessen:

“Tandstickor är ett oerhört bra redskap för att hålla rent mellan tänderna, men alla kan inte använda tandstickor… Vi fick i uppgift att göra en tandstickshållare… Vi gjorde mängder med prototyper men märkte att det här hade vi ingen koll på alls, så vi tog kontakt med personer som hade reumatism eller var handsvaga. Vårt bekymmer var att vi trodde att det krävdes kraft att trycka ihop tandstickshållaren för att sätta i tandstickan i hållaren. Så vi höll på med en massa olika konstruktioner för att göra det här enkelt.

Vi var helt fel ute med vår beskrivning av vad som var problematiskt. Det visade sig att det här med att trycka ihop saker inte var något problem alls, för det var man vad vid att göra. En kvinna tryckte ihop tandstickshållaren med armbågen och bytte tandsticka hur lätt som helst…”

Inkludera "icke-användarna"!

När vi talar om “icke-användare” syftar vi på personer som av olika anledningar upplever hinder från att använda produkter och tjänster och riskerar att lämnas utanför utvecklingsprocesser.

Personer med funktionsnedsättning hör till de grupper i samhället som ofta riskerar att lämnas utanför, men vi är alla “icke-användare” i något sammanhang eller i någon period av vårt liv. 

Det är därför viktigt att komma ihåg att universell utformning handlar om alla människor i samhället. Det är ett arbetssätt för att inkludera hela den mänskliga mångfalden!

En standard för universell utformning

Det finns en ny europastandard som beskriver hur organisationer kan arbeta systematiskt med att involvera olika användargrupper i utvecklingsprocesser. Syftet är att vidga spektrumet av användare för olika produkter och tjänster. Genom att använda standarden kan organisationer leva upp till tillgänglighetskrav och mänskliga rättigheter, men också bidra till att uppfylla Agenda 2030.

Den svenska versionen av standarden heter SS-EN 17161 och kan laddas ned gratis. Länken finns längst ned på sidan under Webbresurser. 

Övningsfrågor

I det här avsnittet talas om "icke-användare". Vilka är det?

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/Jfw1QZBHrD

Webbresurser

Länk till standarden SS-EN 17161 
– Tillgänglighet genom universell utformning inom produkter, varor och tjänster – Utvidgar spektrumet användare

Det här är en svensk version av europastandarden som kan laddas ned gratis. Men du behöver först registrera dig på sidan.

Skip to content