Vilka är rättigheterna?
Del 2 20%

Del 2

1. Ett samhälle för alla

Universell utformning i Funktionsrättskonventionen

I filmen ovan berättar Emil Erdtman om hur universell utformning formuleras i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.  

Funktionsrättskonventionen gäller i Sverige sedan 2009. Konventionen formulerar en vision om ett samhälle för alla, där alla människor är delaktiga på lika villkor oavsett funktionsförmåga. 

Universell utformning är ett viktigt begrepp i konventionen. I Funktionsrättskonventionen definieras universell utformning så här:

 

Definition av universell utformning:

”[S]ådan utformning av produkter, miljöer, program och tjänster att de ska kunna användas av alla i största möjliga utsträckning utan behov av anpassning eller specialutformning.

Universell utformning ska inte utesluta hjälpmedel för enskilda grupper av personer med funktionsnedsättning där så behövs.”

Artikel 2 i Konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, FN

Målet är alltså att ta fram produkter, tjänster och skapa miljöer som redan från början kan användas av så många som möjligt, så att det behövs färre särskilda anpassningar för personer med funktionsnedsättning och andra grupper. 

Speciallösningar som inför i efterhand kan bidra till ökad ojämlikhet och att vissa användargrupper blir utpekade. 

Men här står också något annat viktigt:

Universell utformning kommer aldrig helt att kunna ersätta behovet av speciallösningar för olika grupper i samhället.

Det får inte finnas något motsatsförhållande mellan att “göra rätt från början” och att erbjuda hjälpmedel och fortsätta arbeta med att ta bort de hinder som ändå uppstår i samhället.

Samhället ska vara tillgängligt

En av de grundläggande rättigheterna i konventionen är att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva självständigt och delta fullt ut på lika villkor i samhället. 

Men om det vara möjligt måste samhället vara tillgängligt för alla. 

Alla människor behöver kunna använda de produkter, tjänster och miljöer som är till för alla människor i samhället – exempelvis transportmedel som bussar och tåg, bankomater, parker, muséer och andra offentliga byggnader. 

Övningsfrågor

En av de grundläggande rättigheterna i Funktionsrättskonventionen är
Universell utformning innebär att

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/maYnr567SF

Webbresurser

Funktionsrättskonventionen om tillgänglighet
Länk till Funktionsrättsguiden om artikel 9 i Funktionsrättkonventionen, som handlar om tillgänglighet. 

Läs mer om vad FN säger om universell utformning
Länk till Myndigheten för delaktighet och en presentation av en av FN:s kommentarer till Funktionsrättskonventionen. I den här kommentaren beskriver bland annat FN hur universell utformning ska användas i utvecklingen av alla nya byggnader, miljöer eller tjänster som vänder sig till allmänheten.

Skip to content