Sammanfattning del 2

Vilka är rättigheterna?
Del 2 100%

Del 2

Sammanfattning del 2

  • Universell utformning definieras i Funktionsrättskonventionen. Sverige är ett av många länder som har godkänt konventionen. Ansvaret att se till att universell utformning och konventionens rättigheter blir verklighet vilar därför på regeringen och dess myndigheter – dit räknas även kommuner och regioner.

  • Arbetet för skapa ett tillgängligt samhälle följer tre olika spår. Universell utformning ska användas vid utveckling av alla nya produkter, miljöer eller tjänster. Men samhället ska också systematiskt ta bort hinder för tillgänglighet som redan har uppstått och ha ett effektivt skydd mot diskriminering i lagstiftningen.

  • Universell utformning är idag en av fyra inriktningar för den svenska funktionshinderspolitiken. Begreppet lyfts också fram i politiken för gestaltad livsmiljö och i den nationella upphandlingsstrategin.

  • Universell utformning kan användas för att driva på arbetet med hållbar utveckling och Agenda 2030.

I Del 3 beskriver vi universell utformning som ett konkret sätt att arbeta.

Vad tycker du om utbildningen?

Vad tycker du om den andra delen av utbildningen? Är den lättbegriplig och informativ, eller är det något du skulle vilja förändra?

Meddela oss gärna genom att skriva en kommentar!

Lämna en kommentar

Skip to content