Så här kan du göra!
Del 3 100%

Del 3

Sammanfattning del 3

  • Allt vi skapar – produkter, miljöer, system, tjänster, processer och program – utformas för att vi vill kunna använda dem. Trots detta designas och utvecklas mängder av saker som utestänger människor i olika grad. Ett sätt att ta fram saker, tjänster och miljöer som fungerar för så många som möjligt är att involvera en bredd av målgrupper under hela tiden som utvecklingen pågår.

  • Vilka krav och behov behöver uppfyllas för att så många människor som möjligt ska kunna använda produkten, tjänsten eller miljön? För att förstå och analysera mångfalden av behov är det en god idé att ta hjälp av användare med olika förmågor och egenskaper. Det finns olika möjligheter att involvera användare och tänk på att du kan kombinera olika metoder

  • Det finns en europastandard som beskriver hur organisationer kan arbeta systematiskt med involvering av olika användargrupper. Syftet är att vidga spektrumet av användare. Den svenska versionen av standarden heter SS-EN 17161 och är gratis att använda för alla organisationer.

  • Universell design för lärande, UDL är en pedagogisk metod som utvecklats ur universell utformning. Utgångspunkten är att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt.

Vad tycker du om utbildningen?

Vad tycker du om den tredje delen av utbildningen? Är den lättbegriplig och informativ, eller är det något du skulle vilja förändra?

Meddela oss gärna genom att skriva en kommentar!

Skip to content