Vad är universell utfromning?
Del 1 100%

Del 1

Sammanfattning del 1

  • Universell utformning handlar om att ta hänsyn till den mänskliga mångfalden när vi tar fram nya saker och tjänster i samhället. Om vi utgår från våra olikheter och olika behov när samhället planeras kan vi utveckla produkter, tjänster och miljöer som redan från början fungerar för så många som möjligt.

  • Universell utformning kräver bland annat att designen ska vara användbar för personer med varierande förmågor. Den ska också vara flexibel, så att den går att använda på de sätt som du föredrar eller behöver.

  • Begreppet universell utformning är idag nära knutet till de mänskliga rättigheterna och finns med i FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning, Funktionsrättskonventionen.

I nästa del av utbildningen går vi in på rättighetsperspektivet och hur universell utformning beskrivs i Funktionsrättskonventionen.

Vad tycker du om utbildningen?

Vad tycker du om den första delen av utbildningen? Är den lättbegriplig och informativ, eller är det något du skulle vilja förändra?

Meddela oss gärna genom att skriva en kommentar!

 

Lämna en kommentar

Skip to content