Så här kan du göra!
Del 3 60%

Del 3

Exempel 1 - Ett sätt att arbeta i skolan

I ovanstående film berättar Daniel Östlund från Högskolan i Kristianstad om det pedagogiska konceptet Universell design för lärande.

Alla elever ska få lära på sitt sätt

Universell design för lärande, UDL är ett sätt att arbeta med universell utformning i skola och utbildning på olika nivåer. Metoden fungerar – och används – både i grundskolan och på universitetet. Grundtanken i UDL är att alla elever ska ha jämlika möjligheter i skolan och att utbildningen behöver vara flexibel om alla elever verkligen ska kunna inkluderas på lika villkor.  

Utgångspunkten är att undervisningen ska utgå från att individuella variationer är normen, inte undantag, och att alla människor lär sig på olika sätt. 

Det betyder att lektioner i skolan behöver planeras så att alla elever kan bli motiverade att lära på det sätt som fungerar för var och en. Pedagogiskt stöd ska vara tillgängligt för alla elever och det ska finnas i olika format.  

Det behövs ett helhetstänkande för att det här ska fungera. Redan när kurser och utbildningar planeras behöver lärare och rektorer fundera på vilka undervisningsmaterial och vilka pedagogiska metoder ska erbjudas eleverna. 

Men även elevernas målsättningar, prov och examinationer behöver ta hänsyn till individuella förutsättningar, så att alla elever kan erbjudas ett alternativ som fungerar.

Genom flexibilitet för olika behov blir det pedagogiska stödet tillgängligt för alla elever. Då behövs inte lika många speciallösningar för olika elever. 

Universell design för lärande bygger in en flexibilitet för hur studenter:

  • tar till sig information
  • kommunicerar med varandra och med sina lärare
  • lär sig
  • motiveras
  • presenterar sin kunskap

Tre grundprinciper

De tre grundprinciperna i UDL är att studenterna ska få möjlighet att:

  • engageras på olika sätt
  • ta in kunskap på olika sätt
  • visa sina nya kunskaper på olika sätt

Rätten till inkluderande utbildning

Universell design för lärande är ett sätt att arbeta för att alla elever får sina rättigheter tillgodosedda i skolan.

Funktionsrättskonventionen slår fast att alla elever har rätt till en inkluderande utbildning och att ingen person får vägras utbildning på grund av en funktionsnedsättning. Alla elever, även elever med funktionsnedsättning, ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla sina akademiska, mentala och sociala färdigheter så långt som möjligt. 

Alla elever ska också ha möjlighet att gå i en vanlig skola. 

Läs mer om rätten till en inkluderande utbildning

Övningsfrågor

1. Vad handlar UDL om? Välj ett svarsalternativ!
2. Vilket av följande är inte en grundprincip i UDL?

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/3BF3WRQSgL

Webbresurser

UDL-riktlinjerna
Universell design för lärande är ett tänktesätt som sammanfattas i ett antal riktlinjer. De ges ut av den amerikanska organisationen CAST. Här är riktlinjerna i svensk översättning.

Undervisa tillgängligt utifrån Universal Design
Artikel av Pia Häggblom om hur UDL kan användas på högskolan.

Skip to content