Vilka är rättigheterna?
Del 2 40%

Del 2

2. Ökad tillgänglighet

Tre sätt att skapa tillgänglighet

Det finns tre olika sätt att skapa tillgänglighet: 

Ikon universell utformning
1. Universell utformning av alla nya produkter, tjänster och miljöer

FN skriver i en kommentar till Funktionsrättskonventionen att universell utformning gäller för alla nya byggnader, miljöer eller tjänster som vänder sig till allmänheten. 

Bilden visar ett hinder eller en stängd passage
2. Borttagande av hinder för tillgänglighet

Universell utformning gäller för allt nytt som skapas, men samhället ska också systematiskt ta bort hinder för tillgänglighet som redan har uppstått. 

Ikon Skydd mot diskriminering
3. Skydd mot diskriminering i lagstiftning

Som individ har du också ett skydd i diskrimineringslagstiftningen. I Sverige är bristande tillgänglighet en form av diskriminering enligt Diskrimineringslagen. Du har rätt till skälig anpassning i specifika situationer. 

Övningsfrågor

Vilket av följande är inte ett sätt att skapa tillgänglighet?

Använder du skärmläsare? Då kan det fungera bättre att besvara frågorna via den här länken: https://forms.office.com/r/Jfw1QZBHrD

Skip to content